POESIE - CAMPANIA
Nuscu, paesu miu!

Dialetto: Campania

Nuscu, paesu miu!
Ti penzu, Nuscu, 'ncopp'a sta muntagna,
stu coru miu ti cerca e vola a tte;
mmiez'a ru vverdu ri questa campagna,
bellu e ggintilu, pari nu buchè.
Paesu miu, pu mme si' sempu tu
ricordu e nustalgìa ri ggiuvintù.
Tu ri la "Verde Irpinia",
Nuscu, si' pperla rara,
ti tengu int'a quest'anuma,
oj terra mia cchiù cara.
Si sto luntanu, cririmi,
mi smaniu, sai pucchè?
Ti penzu, ti disideru,
ti chiamu e vogli a tte!
Nu "cantucciu ri luci" è stu paesu,
è nu ciardinu ri sempricità,
è stu populu affabbele e curtesu
quannu lu tratti cu sincerità.
Si 'stu paesu miu canusci tu,
oj furastì, nun ti lu scuordi cchiù!
Traduzione in italiano

Nusco, paese mio!
Ti penso, Nusco, sopra questa montagna,
il mio cuore ti cerca e vola a te;
in mezzo al verde di questa campagna,
bello e gentile sembri un bouquet.
Paese mio, per me sei sempre tu
ricordo e nostalgia di gioventù.
Tu della "verde Irpinia",
Nusco, sei perla rara,
ti tengo dentro quest'anima,
oh terra mia più cara.
Se sto lontano, credimi,
mi agito, sai perchè?
Ti penso, ti desidero,
ti chiamo e voglio te!
Un "angolo di luce" è questo paese,
è un giardino di semplicità,
questo popolo è disponibile e cortese
quando lo tratti con sincerità.
Se questo mio paese conosci tu,
o forestiero, non te lo scordi più!

Racconto inviato da: Agostino Astrominica