POESIE - PUGLIA
Quànd na màmm chiàgn
Poesia in lingua dialettale di San Paolo di Civitate (FG)
Dialetto: Puglia

Quànd na màmm chiàgn
Quand na mamm chiàgn
Nng o fa vdè
Chiàgn da sòl
chiagn nnascùs
Nn tè bbrvògn
ma nt fa capì
s jè p dlòr
o sè cuntent ccuscì
Chiàgn da quànd tu nàsc
ca da jèss sì sciùt
e mo sta ndè fasc
Chiàgn ca và fa u suldèt
Mo nzì cchiù u sìj
s du mrchèt!
Chiàgn pùr quand t spùs
e pùr quìst è criùs!
T vulèss tnè sèmp
ndò vùnghl
P jèss sì sèmp nu citl
Quìllu jurn pùr mamm
chiagnév.
Pnzèv ca jì mn jév !
M lè bbraccèt e lè dìtt
dìnt a na récchji.
« T pòrt sèmp ch mmè fìn ca
m fàcc vècchji »
Traduzione in italiano

Quando una madre piange
Quando una mamma piange
Quando una mamma piange non vuol farsi vedere. Piange da sola
piange di nascosto.
Non ha vergogna,
ma non ti fa mai capire
se è per dolore
o perché e contenta così.
Piange già quanto tu nasci,
perché esci da lei
e sei nelle fasce.
Piange quando vai soldato;
non sei più suo,
sei sul mercato.
Piange pure quando ti sposi
e questo è un fatto curioso.
Vorrebbe tenerti sempre
in un baccello.
Per lei sei sempre un bambino.
Quel giorno anche mia madre
piangeva.
Pensava che me ne sarei andato.
L'ho abbracciata e gli detto
in un orecchio
"Ti porto sempre con me fin quando
non diventerò vecchio"

Racconto inviato da: Michele Carmine Giuliano