POESIE - PUGLIA
Nu cafòn
Certi insegnamenti valgono tutta una vita
Dialetto: Puglia

Nu cafòn
Nu cafòn
Nu cafòn m’à ‘nz’nghèt
‘ndò vànn i stèll quànd
c’ fà jùrn!
A ju’smijà l’an’m d’ stu paés
a matìn prèst!
A ngav’darm o sòl!
Nu cafòn m’à ‘nz’nghèt a
camm’nà scav’z sòp e prét
e dìnt vìgn.
A ‘ffunnà i pét dìnt a lòt
jùmm’d e a pung’càrm e
rang’càrm sòp a tèrra tòst.
M’ à nz’nghèt a ‘nd’nd’lijà
u p’dèl p’ fa cadì a pr’còch
e ca nu bèll frùtt n’c pò fa
‘mbrac’tà!
M’ à ‘nz’nghet a jèss
mò lèp e mò furmìch!
A magnà u pèn ca c’pòll;
m’nèstr d’ fèv ‘rrcèt
Cìc jasc’chèt e c’c’rchièt.
Ca u pèn tòst n’n c’ jètt!
C’ fa u pèn’cott o l’acquasèl!
E p’ m’ crèsc d’rìtt
stu cafòn
ogni tànt mà dèt pur
nu sc’chaffòn
Nu jùrn, quànd po’ m’ n’ so jùt
M’a dìtt : Tu mò t’ n’va
e jì nènt t’ pòzz da!
‘N’nè ‘lluvér, Papà, tu già
m’a dèt assà
M’ a fàtt ròss; m’a ‘mparèt
a campà !
T’nèv nu cav’zon senza
‘na saccòcc
ma l’è st’pèt ‘ndo còr e dìnt
a còcc!
Traduzione in italiano

Un cafone
Un cafone mi ha insegnato:
Un cafone mi ha insegnato
dove vanno a dormire le stelle quando
fa giorno.
Ad assaporare l’anima di questo paese
al mattino presto!
A scaldarmi al sole.
Un cafone mi ha insegnato a
camminare scalzo sulle pietre
e nella vigna.
Ad affondare i piedi nel fango umido
a pungermi e graffiarmi sulla terra dura.
Mi ha insegnato a scuotere l’albero
per far cader la pesca
e che un bel frutto non va lasciato marcire.
Mi ha insegnato ad essere
ora ape ed ora formica.
A mangiare il pane con la cipolla;
minestra di fave arricciate
ceci abbrustoliti e cicerchiata.
Che il pane duro non si butta.
Si fa il pancotto o l’acquasale!
E per crescermi retto
questo cafone
ogni tanto mi ha dato anche
uno schiaffone.
Un giorno quando poi sono andato via
mi ha detto: “Ora tu te ne vai
ed io non posso darti nulla!”
Non è vero, papà, mi hai già
dato molto.
Mi hai cresciuto;
mi hai insegnato
a vivere!
Avevo un pantalone senza
una saccoccia;
l’ho conservato nel cuore
e nella mente!


Racconto inviato da: Michele Giuliano