POESIE - CALABRIA
Cu atru amuri non ti cangiu
Questa poesia esalta l'amore.
Dialetto: Calabria

Cu atru amuri non ti cangiu

Bella, cu atru amuri non ti cangiu,
mancu se mi fai perdiri lu sennu.
N'jornu, senza e tia, mi pari n'annu,
n'annu, se su cu ttia, mi pari n'jornu.
Volia mu fazzu penitenza n'annu,
e poi mu su' cu ttia nu sulu jornu.Traduzione in italiano

Con altro amore non ti cambio

Bella, con altro amore mai ti cambio,
neanche se mi fai perdere la mente.
Un giorno, senza di te, sembra un anno,
un anno, insieme a te, sembra un giorno.
Vorrei far penitenza per un anno,
e poi essere assieme a te per un solo giorno.

Racconto inviato da: Silvana Rechichi