POESIE - CORSICA
LINGUA MATERNA

Dialetto: Corsica

LINGUA MATERNA
L' acque di a nostra
I sula ùn ci bastaranu à
N ittà e à purgà e nostre
G rande pene
U n' ci bastaranu
A risanà e nostre speranze.

M a ci hè
A nostra lingua
T imica
E bella chi pò
R infriscà e nostre memorie
N imu ùn ci puderà impedì d'
A llargà u rigu perchì u fiume falga à sborriTraduzione in italiano

LINGUA MATERNA
L' acque della nostra
I sola non ci bastarono a
N ettàre e a purgare le nostre
G randi pene, n
U n ci bastarono
A risanare le nostre speranze

M a c'è l
A nostra lingua
T imida
E bella che può
R infrescare le nostre memorie
N essuno ci potrà impedire d'
A llargare il rivo perchè il fiume scenda a sborri


Racconto inviato da: Maria Anghjula Antonietti