POESIE - CALABRIA
'A rigetta du suffrittu
Come si prepara il vero soffritto reggino.
Dialetto: Calabria

'A rigetta du suffrittu
O suffrittu, o suffritteddu,
Sempri tocu e sempri beddu.
Cu la trippa e lu prumuni
Lu suffrittu è ‘nu baruni.
Ca cipudda e pipirasta
‘U suffrittu mai no’ basta.
Ca cunserba ‘i pumaroru
‘u suffrittu è piattu d’oru.
Pani i ranu e vinu russu
lu suffrittu esti 'nu lussu.
Cu lu cantu e cu lu sonu
Lu suffrittu è sempri bonu.
Cu 'na bella cumpagnia
Lu suffrittu è n’allegria.Traduzione in italiano

La ricetta del soffritto
O sofritto, o soffrittello,
sempre garbato e sempre bello.
Con la trippa ed il polmone
il soffritto è un barone.
Con la cipolla ed il peperoncino
il soffritto non èì mai sufficiente.
Con la conserva di pomodoro
il soffritto è un piatto d'oro.
Pane di grano e vino rosso
il sofritto e sempre un lusso.
Con il canto e con il suono
il soffritto e sempre buono.
Con una bella compagnia
il soffritto è un'allegria.

Racconto inviato da: Giufà