POESIE - CALABRIA
Si li petri avissuru furtuna.
Un uomo si paragona alle pietre ritenendosi al pari sfortunato.
Dialetto: Calabria

Si li petri avissuru furtuna.
Si li petri avissuru furtuna
non eranu ccà ‘n terra disprezzati;
di li petri si frabbicunu li mura,
a corpa di martellu e piccunati;
di li petri si fa la siportura
duvi sunnu li belli suttirrati.
A ccussì sugn’eu, senza furtuna,
di amici e di parenti bbandunatu
Traduzione in italiano

Se le pietre avessero fortuna.
Se le pietre avessero fortuna
non sarevbbero qui in terra disprezzate;
con le pietre si fabbricano le mura
a colpi di martello e picconate;
con le pietre su fa la sepoltura
dove sono sepole le belle persone.
osì son io, senza fortuna,
da amici e da parenti abbandobato.

Racconto inviato da: anonimo