POESIE - CALABRIA
Vini sonnu.
Ninna nanna del lupo.
Dialetto: Calabria

Vini sonnu.
Viniti sonnu e viniti di luntanu,
ddormentatamillu vui stu figghiu stranu.

Viniti sonnu e viniti di vicinu,
ddormentatamillu vui stu bellu bambinu.

A vo, vò, durmiti bellu,
ca u lupu si mangiau lu pecurellu.Traduzione in italiano

Venite sonno.
Venite sonno e venite da lontano
addormentatelo voi questo figlio strano.

Venite sonno e venite da vicino,
addormenttatelo voi questo bel bambino.

A vo, vò, dormite bello,
che il lupo ha mangiato il pecorello.

Racconto inviato da: anonimo