POESIE - PIEMONTE
Grazie mama
Dedicata a mia mamma. Dialetto di Gozzano (NO) Piemonte
Dialetto: Piemonte

Grazie mama
Grazie màma;
che ti mè bütà al mùnd.
Grazie màma;
che ti mè tirà grönd ùnèst, mia vàgabùnd.
Grazie màma;
che ti mè dàcc tüt al tö amor.
Grazie màma;
dal prùfùnd dal mé coor.
Grazie màma;
parchè al mùmént giüst, ti mè dàcc na sgiàfaa.
Grazie màma;
par cüi cinc didi, chi mön jutà a crösa, a màruvaa.
Grazie màma;
par tüt cùl ché par mì tè fàcc.
Grazie màma;
par tüt cùl che ti mè dàcc.
Grazie màma;
che tè dùvü faam önca da pà.
Grazie màma;
parchè al pòst dal nöst Cichin tè dùvü ciapaa.
Grazie màma;
ti glè fàcia, ma l è stàcia na fadiga.
Grazie màma;
parchè ti sévi chel pà dinàut tfàva da guida.
Grazie màma;
önca par lüi, c lè nàcc in cél un po tröp pröst.
Grazie màma;
t lù disarà önca lüi, dèss, chi si nsöma in dà stèss pòst.
Grazie màma;
par l armùnia, la ligria, ché sibögn füdésan pòvar, ghèva in la nòsta cà.
Grazie màma;
parchè sévan pòvar ma scióri, scióri at felicità.
Grazie màma;
par tüt cùl che tè sémpra fàcc, par tücc cüi chi ghévan da bisögn.
Grazie màma;
t sé mai tiraa indrè, sémpra prùnta, önca a pèrda óri at sögn.
Grazie màma;
par véé cürà fin a lültim al mé e al tö Cichin.
Grazie màma;
par lüi, c la mai vùrü sàvégan da naa lùspidàl, dumà ti t vùréva visin.
Grazie màma;
che vòja da daat un bàsin e na strinsgión.
Grazie màma;
cùm tüt al coor, dal tö sciücón.
Traduzione in italiano

Grazie mamma
Grazie mamma;
che mi hai messo al mondo.
Grazie mamma;
che mi hai cresciuto onesto, non vagabondo.
Grazie mamma;
che mi hai dato tutto il tuo amore.
Grazie mamma;
dal profondo del mio cuore.
Grazie mamma;
perchè al momento giusto, mi hai dato
uno schiaffo.
Grazie mamma;
per quelle cinque dita, che mi hanno
aiutato a crescere, a maturare.
Grazie mamma;
per tutto quello che per mè hai fatto.
Grazie mamma;
per tutto quello che mi hai dato.
Grazie mamma;
perchè hai dovuto farmi anche da papà.
Grazie mamma;
perchè il posto del nostro Cichin hai
dovuto prendere.
Grazie mamma;
ce l'hai fatta, ma è stata una fatica.
Grazie mamma;
perchè sapevi che il papà dall'alto
ti guidava.
Grazie mamma;
anche per lui, che è andato in cielo troppo presto.
Grazie mamma;
te lo dirà anche lui, ora che siete assieme nello stesso posto.
Grazie mamma;
per l'armonia, l'allegria che sebbene
fossimo poveri, c'era nella nostra casa.
Grazie mamma;
perchè eravamo poveri, ma ricchi, ricchi di felicità.
Grazie mamma;
per tutto quello che hai sempre fatto
per tutti quelli che avevano bisogno.
Grazie mamma;
non ti sei mai tirata indietro, sempre pronta anche a perdere ore di sonno.
Grazie mamma;
per avere assistito fino all'ultimo il mio e il tuo Cichin.
Grazie mamma;
per lui che non ha mai voluto saperne di andare in ospedale, solo te voleva vicino.
Grazie mamma;
che voglia di darti un bacio e un forte abbraccio.
Grazie mamma;
con tutto il cuore dal tuo zuccone.

Racconto inviato da: Carlo Bacchetta