POESIE - CALABRIA
U gadu vincituri
Simpatica poesia del giovane poeta cauloniese Giovanni Di Landro, che trae ispirazione da una favola di Esopo.
Dialetto: Calabria

U gadu vincituri
Du' gadi pe' questioni i sentimentu
si mingrijaru e si minaru forti,
non risparmiaru nudu trattamentu
cà pe' gadini decidìanu a sorti;

u gadu vincituri ormai cuntentu
sattau supa a nu muru e cantau forti,
n'aquila dissi: "Guarda tu chi sentu,
nu gadu aspetta sulu u veni a morti!".

E u gadu vincituri fu ammazzatu
e poi u perdenti senza esitazioni
nescìu i dduvi si ndavìa ammucciatu

e dissi: "Allura si ca jamu boni!
Cà si cu' vincu ndavi u m'è mangiatu,
megghju u perdìmu senza discussioni!"Traduzione in italiano

Il gallo vincitore
Due galli per questioni sentimentali
entrarono in combattimento,
non risparmiarono le buone maniere
perchè decidevano chi dovesse aggiudicarsi le galline;

il gallo vincitore ormai contento
saltò sopra un muro e iniziò a cantare a squarciagola,
ma un'aquila disse: "Guarda cosa sento,
un gallo aspetta solo di essere ucciso!"

E il gallo vincitore fu ucciso
e poi il gallo perdente senza esitazione
uscì da dove si era nascosto

e disse: "Allora sì che andiamo bene!
Perché se chi vince dev'essere mangiato,
è meglio perdere senza discussione!".

Racconto inviato da: Giovanni Di Landro