POESIE - CALABRIA
Nuci e cucuzza
Sonetto n. 40 del poeta cauloniese Orazio Raffaele Di Landro, appartenente alla raccolta: "Parranu i brunzi". Similitudine e differenza fra noce e zucca riferita metaforicamente alla diversità fra le persone.
Dialetto: Calabria

Nuci e cucuzza
Na nuci dint'o saccu mai scruscìu;
pecchì s'on nci fu n'atta mu m'attruzza
nudu scruscìri mai si cunchjudìu.
Però na nuci 'on è comu a cucuzza,

chi,mprascandu e ammaccandu,si mpurrìu
e doppu pocu già mandava puzza;
sulu u mortedu a ruppi, santu Diu!
Si nnoni non si spacca a non si cuzza.

Supa a sta terra cca simu mbiscati
dint'a nu stessu saccu tutti quanti;
e, venendu girati e rivotati,

l'unu cu l'attu ndavi mu s'attruzza.
Non si po' fari a menu: Ma è importanti
tu mu si' nuci e nomm'u si cucuzza.Traduzione in italiano

Noce u zucca
Una sola noce dentro il sacco non fa rumore;
perché se non c'è un'altra contro cui sbattere
nessun rumore si produce.
Però una noce non è come una zucca,

che, sbattendo e deformandosi, si è infracidita
e dopo un po' già puzzava;
solo un martello la può rompere, santo Iddio!
Altrimenti non si spacca e non si scalfisce.

Su questa terra siamo tutti messi insieme
come in uno stesso sacco;
e, venendo girati e rivoltati,

uno deve per forza sbattere contro l'altro.
Non si può fare a meno: Ma è importante
fare la parte della noce e non quella della zucca.Racconto inviato da: Orazio Raffaele Di Landro